Bemutatkozás

photo_22.jpgÓvodánk, egy Városligethez közeli kétszintes, századfordulós villaépületben található, ahol négy vegyes korosztályú csoportban várjuk a „Fasori Kicsinyeket”. Különös gondot fordítunk a tiszta, gondozott, esztétikus környezetre, mely természetes anyagú és környezetbarát tárgyaival, eszközeivel motivál a környező világ megismerésére és szeretetére. A csoportszobák berendezése gyermekléptékű bútorokkal, játszósarkokkal, kuckókkal, valamint sokféle játékeszközzel, fejlesztőjátékkal felszereltek.

photo_30.jpgA kreativitást keltő játszóudvar, mely egyaránt lehetőséget teremt kerékpározásra, focizásra, csúszásra, mászásra, nyáron pancsolásra és homokozásra, ugyanakkor biztosítja a lehetőséget a nyugodtabb foglalatosságok megvalósítására (pl.: rajzolás, kézműveskedés, babázás…stb.).

photo_27.jpgNevelési-oktatási program: Legfontosabb célunknak tartjuk, hogy óvodánkban kiegyensúlyozott, életkedvvel teli, derűs és kreatív gyermekeket neveljünk, folyamatosan fejlesszük, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokból fakadó eltéréseket. Családias hangulatban, szerető, figyelmes és toleráns felnőttek jelenlétével biztosítjuk a gyermekek számára személyiségük szabad kibontakozásának lehetőségét, valamint a szülői ház nevelésének kiegészítését, megerősítését, segítését.

Gyermekeinknek az óvodánk a második otthon, mely védettséget, biztonságot nyújt, ahol jól érzik magukat, szabadon tevékenykednek, és élményekhez jutnak. Nevelő - fejlesztő munkánkkal segítjük, hogy a gyermekek aktívan tevékenykedő, kreatív személyiséggé válva, testi-lelki harmóniájukat megtartva képesé váljanak, elfogadva a világot, beilleszkedni a társadalomba. Az adott csoportokon belül az egyéni képességek különbözőségét, a fejlődés eltérő ütemét figyelembe véve történik a differenciált fejlesztés, a „tehetségpalánták” gondozása.

photo_28_1.jpgÓvodánk fő profilja az anyanyelvi nevelés, kisgyermekkori nyelvi nevelés (német, angol nyelven) és a néphagyományőrzés, a gyermekek önkifejezésének, környezettel való érintkezésének formálása különböző tevékenységek és érzelmekben gazdag élményeken keresztül. Zöld Óvodaként és Madárbarát Óvodaként fontosnak tartjuk, a környezet-, és természetvédelem fontosságára felhívni a figyelmet már óvodáskorban.

A csoportos óvónők mellett, a gyermekek speciális szükségleteihez igazodó fejlesztését, egyéni és mikrocsoportos foglalkozások keretében logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő végzi. Szükség szerint a pedagógusok nevelő munkáját pszichológus is segíti.

Intézmény sajátosságai, egyedisége: Óvodánk 4, vegyes korosztályú csoporttal működik, így a gyerekek a mindennapi életüket úgy élik meg, mintha egy nagy család részesei lennének. A kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása sikeresebben és gördülékenyebben zajlik. A nagyok empatikusabbá válnak, megtanulják, hogy a segítésnyújtás örömöt is jelenthet. A kisebbek tásaik és a pedagógusok segítségével rövid idő alatt sajátítják el a csoport, és az óvoda szokásait.

photo_25.jpgA néphagyományőrző tevékenység óvodánkban, a játékban, versben, mesében, zenében, alkotásban, mozgásban, táncban valósul meg. Követi az évszakok változását, megszeretteti a természetet, a környezetet, megismerteti a népi kultúra tárgyait, a népi művészetet, a népi szokásokat, időjóslást, játékszereket. A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésétől, érzelmi életük gazdagításától. Óvodánk az alábbi hagyományokat közösen a szülőkkel ünnepli:

● Szüret
● Betakarítási Ünnep
● Márton napi felvonulás
● Föld napja
● Anyák napja
● Évzárók
● Fasori Majális

A mindennapok rendjét kiegészítő tevékenységekkel színesítjük. Óvodán kívüli tevékenységként az úszást biztosítjuk. Az intézményben szervezett programok:

● Magyar és német néptánc
● Sakk foglalkozás
● „Mozgáskotta” módszer
● Szenzo-motoros torna
● OviZsaru
● Játék+, drámajátékokkal
● Sószoba
● Ovi-foci
● „Vitamin torna” program

Törekszünk arra, hogy óvodánk a gyermekek örömét és a szülők megelégedettségét szolgálja. Gyermekszeretetünk, hivatástudatunk, szakmai felkészültségünk biztosíték arra, hogy értékeinket nemcsak megőrizni, de folyamatosan megerősíteni, szükség esetén megújítani is képesek vagyunk.

Sok szeretettel Várjuk Óvodánkban!