Nemzetközi együttműködések

Comenius

A Comenius program az oktatás első, érettségiig terjedő szakaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig (a szakképző intézményeket is ideértve) minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. Egyrészt az iskolai élet szereplőit (diákok, tanárok, iskolavezetés), másrészt az iskolán kívüli közösséget is érinti (pl. szülői szervezetek, civil szervezetek, önkormányzatok, üzleti szektor, társadalmi partnerek).

A Comenius program célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. Kiemelten támogat néhány fontos általános célkitűzést, mint pl. a multikulturális környezetben történő tanulást, amely az európai állampolgárság sarokköve, a hátrányos helyzetű csoportok támogatását vagy az iskolai leszakadás elleni harcot.

Bővebb információ: Tempus Közalapítvány

eTwinning

Az eTwinning program célja, hogy egymással együttműködő európai oktatási intézmények olyan hálózatot alakítsanak ki, ahol a pedagógusok és diákjaik hatékonyan dolgozhatnak együtt.

Ez a célkitűzés összhangban áll az Európai Unió oktatási irányelveivel, melyek célja az oktatás valamennyi szintjén előmozdítani az európai országok közötti együttműködést és közös tanulást. Mindezt úgy kívánják elérni, hogy az oktatási rendszerek fenntartása és struktúrája nemzeti fennhatóság alatt maradjon.

A program alapjául szolgáló elképzelés az volt, hogy az IKT eszközök által kínált egyre több lehetőséget kihasználva lehetőséget kapjanak az oktatás szereplői arra, hogy táguljon látókörük és akár a tanterem elhagyása nélkül ismerhessék meg Európát.

A ma már az Európai Unió oktatási programjának, a Comenius programnak részeként működő eTwinning kétségtelenül túlszárnyalt minden előzetes várakozást a résztvevők számát illetően.

Bővebb információ: www.etwinning.net

Barkóczi Mariann eTwinning Nagykövet