TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Székhely: 1068 Budapest, Király u. 82. félem.1. Telefon: 344-60-60

e-mail: kozpont@tcsgyk.hu, www.tcsgyk.hu

Tájékoztató

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

A Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatási köre új feladattal bővült: az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel (1997. évi XXXI. törvény 39. § és a 15/1998. évi NM rendelet 25. § alapján). Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység során az óvoda és az iskola egészével foglalkozunk: diák, szülő, pedagógus és más, az intézményben dolgozó szakember egyaránt felkereshet bennünket.

Óvodai és iskolai szociális segítő neve: Dolgos Gábor

Elérhetősége: 06-70-505-4845

Email cím: kozpont@gmail.com

Ügyeleti idő: minden hétfőn 13-tól-17-ig

Helye: Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája                          

             1068 Budapest, Városligeti fasor 28.

 

1.    Milyen problémával lehet az óvodai és iskolai szociális segítőhöz fordulni?

·         óvodához köthető problémák, konfliktusok,

·         családon belüli problémák,

·         szociális problémák,

·         család életvitelével összefüggő nehézségek,

·         szenvedélybetegségek (pl. alkohol, drog)

2.    Hogyan tud segíteni az óvodai és iskolai szociális segítő?

·         egyéni tanácsadás, konzultáció, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a probléma kezelésében

·         közvetítés (szülő-óvodapedagógus, a szociális segítő közvetítőként segíti a konfliktusok megbeszélését és rendezését),

·          a gyermek veszélyeztetésének észlelésekor az eset jelzése, delegálása a területileg illetékes Család és Gyermekjóléti Központ felé,

·         konzultáció szülőkkel, óvodapedagógusokkal és más szakemberekkel,

·         információ nyújtása elérhető szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás ügyintézésben

·         csoportfoglalkozások szervezése pl. szülő csoportok, konfliktuskezelő csoport, kompetenciafejlesztő csoport stb.

·         közösségi programok szervezésében való közreműködés.

3. Az igénybevétel módja:

Az óvodai és iskolai szociális segítő felkereshető:

- személyesen, ügyeleti idejében,

- távollétében telefonon.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.