Bemutatkozás

Barkóczi Mariann

Óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, közoktatás vezető, szaktanácsadó

1997 óta dolgozom a Fasori Kicsinyek Óvodájában óvodapedagógusként. 2013 óta, mint az intézmény vezetője.

Pedagógusként a legfontosabb számomra, hogy az óvodánkba járó gyermekek örömmel érkezzenek nap, mint nap. Az itt töltött idő alatt képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő támogatást, ösztönzést kapjanak. A nevelés eredményességét a családokkal közösen végzett „munkában” látom.

Elengedhetetlennek tartom a folyamatos szakmai megújulást. Minden alkalmat megragadok innovatív - pedagógiai programunkhoz illeszkedő - módszerek megismerésére. Büszke vagyok, hogy Óvodánkat nemzetközi viszonylatban is ismerik, számos ERASMUS+ program megvalósításának köszönhetően.

Szeretem, hogy óvodánk családias, kollégáim vidám, segítőkész társak a mindennapokban. Közös célunk, hogy szeretettel, elfogadó attitűddel, együttműködve, élményekkel teli óvodás éveket varázsoljunk a családok életébe.

Csoportok

Gesztenyefa csoport

Zsulya Judit

Óvodapedagógus

Vácon az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem meg az óvónői diplomámat. Kislányom születéséig egy evangélikus óvodában dolgoztam, gyesről visszatérve találtam rá a Fasori Kicsinyek Óvodájára, amely azonnal magával ragadott. Öröm számomra, hogy kibontakoztathatom és átadhatom a gyerekeknek a kreativitásom, amely igazi szenvedély az életemben. A nyugodt, szeretetteljes, biztonságot adó légkör megteremtése mellett fontosnak tartom, hogy a gyermekek boldog, kiegyensúlyozott, pozitív gondolkodású, környezetükben jól eligazodó, jól kommunikáló gyermekekké váljanak.

Páll Matild Emőke

Óvodapedagógus, szociális gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző

1999-ben végeztem a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, tanító-óvónőképző szakon. 2004-ben Ludovika Humán Szakközépiskolában, szociális gyermek-és ifjúságvédelmi szakon.
2007-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, óvodapedagógus szakán.
Tizenharmadik éve dolgozom óvodapedagógusként, 2019.szeptembere óta dolgozom a Fasori Kicsinyek Óvodájában, a Gesztenyefa csoportban. Kétgyermekes anyukaként vallom, minden szülő legnagyobb vágya, hogy egészséges és boldog gyermeket neveljen, aki majd értelmes és kiteljesedett életet éljen.

16 gyermeket várunk minden reggel, tágas, jól felszerelt csoportszobánkban. Az alacsony létszám nagy előnye, hogy a családias légkör, nem csupán hangzatos kifejezés, hanem megvalósulni tudó forma. Vannak nálunk kicsik és nagyok, úgy működünk, mint egy nagy család! A nagyok kedvesen, példát mutatva segítik a kicsiket a beilleszkedésben, ezzel megkönnyítve a kisebbek dolgát. Észrevétlenül is elsajátítják az empátiát, a társakra figyelést, a segítségnyújtást, miközben megélik nagyosságukat is. A kicsik ezt tapasztalva, hasonlóan fordulnak majd társaikhoz, ha már ők lesznek a nagyok. Az iskolára való felkészítést napi feladatunknak tekintjük, melyből kiemelnénk az önállóságra nevelést, a szabályok betartását. Továbbá játékba ágyazva vonjuk be a gyerekeket olyan, általunk kezdeményezett tevékenységekbe, amely a tapasztalást, a kísérletezést veszi alapul. A legfontosabb, számunkra az, hogy a gyermek szeressen óvodába járni, legyen élmény az óvoda!

Platánfa csoport

Vaczó Melinda

Német nemzetiségi óvodapedagógus

Nagy Zsófia Dorottya

Óvodapedagógus

Csoportunkban a holisztikus szemléletet valljuk, ezért pedagógiai munkánk során elengedhetetlennek tartjuk a hozzánk járó gyermekek minél szélesebb körű megismerését és a velük való feltétel nélküli, szeretetteljes kapcsolat kialakítását. Arra törekszünk, hogy az óvoda biztonságot nyújtó, elfogadó, sok élményt adó, vidám hely legyen a számukra, a második otthonuk, ahova szívesen és örömmel járnak. Fontosnak tartjuk a játékba ágyazott, egyéni tapasztalatszerzésen alapuló tanulást, a tevékenységekben rejlő személyiségfejlesztési lehetőségek kihasználását, érzelmi, értelmi, szociális és esztétikai területen is. A játékra elsődlegesen gyermeki örömforrásként tekintünk, ezért igyekszünk kellő időt és teret biztosítani arra, hogy a gyermekek, mint életkorukból fakadó szükségletet a játékot szabadon, zavartalanul megélhessék. Német nemzetiségi csoport lévén nevelői munkánkat német és magyar nyelven végezzük a csoportban, ahol a mindennapok során a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a német nyelvvel és kultúrával. Szakmai ismereteinket igyekszünk folyamatosan bővíteni, időről időre gazdagítani. Fontos számunkra a bizalmi, partneri kapcsolat kialakítása és ápolása a szülőkkel, családokkal, akiket igyekszünk mindenben segíteni és támogatni, változatos, színes programokkal a gyermekek életébe minél inkább bevonni.

Akácfa csoport

Vargha Csilla

Óvodapedagógus, gyógytestnevelő, drámapedagógus

Közel 20 éve vagyok óvodapedagógus, valamint gyógy testnevelő végzettségem is van. Ebben az óvodában 2 éve dolgozom. Két gyermekes édesanyaként a játékba ágyazott tevékenység alapú fejlesztést akkor tartom igazán sikeresnek, ha a gyermeki személyiség felszabadult és megnyílik. Így a mindennapokban azon vagyok – bíztatással, dicsérettel, bátorítással -, hogy ez minden egyes gyermeknél megvalósuljon.

Kővágó Éva

Óvodapedagógus, angol nyelvi nevelő

5. éve vagyok óvodapedagógus. Fontos számomra, hogy a gyerekek biztonságban és felszabadultan érezzék magukat az óvodában. Valamint, hogy a szabad játék mellett közös élmények szerzésével folyamatosan fejlődjenek, tanuljanak. Az angol nyelv megismertetését különösen a szívemen viselem.

Tágas, világos, galériás csoportszobánkban 2 éve nevelgetjük együtt akácfa csoportos gyermekeinket. Elsődleges szempont nálunk, hogy minden hozzánk járó gyermek számára derűs, nyugodt, óvodai mindennapokat biztosítsunk. Csoportunk összetétele, meglehetősen multikulturális, így gyakran előfordul nálunk a magyar mellett a spanyol, az orosz, illetve az angol beszéd. Csodálatos számunkra látni, ahogy a mindennapi játékban átsegítik egymást a gyerekek az egyes nyelvi nehézségeken. Ezt az egymás iránt kifejezett empátiát, segítőkészséget igyekszünk erősíteni a gyerekekben a mindennapos közösségépítés elengedhetetlen részeként. Miután nálunk gyakori a két nyelvet használó családból érkezett, vagy idegen anyanyelvű gyermek, kiemelt figyelmet fordítunk a magyar nyelvet fejlesztő játékokra, az önkifejezést segítő szituációkra. E mellett természetesen sokat énekelünk, mondókázunk és mesélünk. Csoportunkban Vica néni által hangsúlyt kap az angol nyelvvel való ismerkedés az általa tanított dalok, játékok, illetve mondókák által.

Tölgyfa csoport

Szabóné Kökény Anita

Óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, gyerekjóga oktató, Boldogságprogram oktatója

Kéry Enikő

Óvodapedagógus

Óvodánkban a mi kedves kis csoportunk a legkisebb létszámú, 14 fő! Ezért nagyon családias hangulatú és szeretetteljes légkör uralkodik. Magyar nyelvű csoportként és a kis létszám miatt, nagy hangsúlyt tudunk fektetni az egyéni fejlesztésekre, az egyéni bánásmódra. A Szülők igényeit figyelembe véve, közösen tudjuk egyengetni a gyermekek útját, kiscsoporttól az iskolába lépésig. Ehhez hozzá tesz, hogy az óvodánkban elnyert Boldogság programot is a mi csoportunk képviseli, kiegészítve gyerekeknek szóló játékos jóga foglalkozásokkal. Csoportunkban megtartjuk a hagyományokat, és pedagógusként hisszük és tapasztaljuk, hogy az óvodai életből, élményekből, és az óvónő felé érzett pozitív kötődésből egy életre szóló útravalót kapnak a gyerekek.