Kiegészítő tevékenységek

Külön Programok

1.jpgMAGYAR NÉPTÁNC: A program célja a magyar népi játékok, népdalok egy-egy változatának megismertetése. A néptánc és népzene megszerettetése az óvodáskorú gyermekekkel. A tánc, zene a mozgásfejlesztés fontos eszköze, mellyel a ritmus- és koordinációs készségek fejlődnek. A foglalkozásokat az intézmény óvodapedagógusa vezeti, heti egy alkalommal külön a kezdő és haladó csoporttal, melyeken a gyermekek:

2.jpgSAKK FOGLALKOZÁS: Napjainkban egyre inkább közismert és elfogadott tény, hogy a sakkozás a képesség- és személyiségfejlesztés terén az egyik leghatékonyabb módszer, pedagógiai eszköz. Ennek szellemében hoztuk létre családias hangulatú foglalkozásainkat, ahol minden óvodás számára lehetőséget biztosítunk ennek az ősi játéknak az űzésére, illetve elsajátítására.

A sakk pedagógiai haszna közül kiemelkedő, hogy tanulása, megértése és kutatása közben minden olyan eszköz használatának a birtokába jutnak a tanulók, melyre általában a „tudás” megszerzéséhez szükségük lehet. Felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen a sakk lenne az a tevékenység, amit a gyerekek megszeretnek, és ami által elindulhat a fent említett folyamat. Ez a lehetőség a sakk játékosságában rejlik. A sakk játékossága lévén szórakoztató szerepet is betölt, oldja a feszültséget, és remek kikapcsolódást biztosít. Szinte kivétel nélkül minden gyerek szereti az olyan küzdelmet, ahol az ellenfél „fölé kell kerekedni” és ahol a cél a győzelem, a másik alkotó legyőzése, mindez szórakoztató formában. A sakk „teljes információs” játék, azaz minden játékos az összes információ tulajdonában van. A végeredmény nem függ a szerencsétől vagy külső tényezőtől, kizárólag a teljesítmény számít.

Játékos foglalkozás heti egy alkalommal, elsősorban a nagycsoportos korú gyermekeknek. Férőhely esetén szívesen várjuk az érdeklődő középső csoportos gyermekeket is. A sakk kitűnően alkalmas a koncentráció és a problémamegoldás fejlesztésére, javítja az önfegyelmet.

3.jpg„MOZGÁSKOTTA” MÓDSZER:Soros Alapítvány segítségével kifejlesztett Mozgáskotta módszer egy olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusnak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit. A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás, az emlékezet – mint a mozgásos tevékenység pszichológiai alapja – legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint maga a kivitel. A Mozgáskotta módszer során használt eszközök természetes anyagból készülnek, színben és formában gazdagok, mindemellett meglepően egyszerűek.

SZENZO-MOTOROS TORNA:Lakatos Katalin kidolgozott egy általános állapot és mozgásvizsgáló speciális tesztet, melynek segítségével megtudhatjuk, hogy a mozgásfejlődés mely szakaszában történt eltérés, kimaradás vagy lemaradás. Ennek segítségével megállapítható az idegrendszer érettsége, a mozgás, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, lateralitás (oldalitás), a taktilis terület és a ritmusérzék fejlettségi szintje.

A szenzomotoros terápia hatásai:

Fizikai hatások: A rendszeres gyakorlásnak betudhatóan javul a gyermekek állóképessége, gyorsasága, hajlékonysága. Erősödik izomzata és egyensúlyérzéke fejlődik. Javul a mozgáskoordinációja és általános mozgáskultúrája. Fejlődik, érik motoros kreativitása. A folyamatos korrekcióval még tartásjavítást is elérhetünk

Pszichikai és kognitív hatások: A saját élmény szintjén megélt, örömszerzést kiváltó mozgás növeli a gyermek önbizalmát. Javítja és fejleszti térbeli tájékozódását, ritmusérzékét, utánzó képességét. Érik motoros emlékezete, hamarabb alakul ki a lateralitás. Elsajátít egy mozgással kapcsolatos, mozgásra jellemző szókincset. Kialakul a „meg tudom oldani” érzés élménye. Folyamatosan javul a tartós figyelem és a beállítódás.

Szociális hatás:A gyermekcsoportokban kialakul a norma- és feladattudat. Megismeri a szabályok szerepét és azok betartásának fontosságát. Javul irányíthatóságuk és fejlődik az együttműködő képességük, kialakul empátiás készségük és megtanulnak versengeni is.

4.jpgOVIZSARU PROGRAM: A program kidolgozásának gondolata a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán vetődött fel, s ezzel együtt megkezdődött egy kísérleti programcsomag kidolgozása. A legfőbb szempont az volt, hogy Rendőrség a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, olyan prevenciós anyaggal bővítse gyermekvédelmi programjainak repertoálját, amelynek segítségével hatékonyan tud a legkisebbeknek is információt átadni, magatartásukat a biztonság irányába formálni.

A program ugyan rendőri, szellemében hordozza születése sajátosságait, de nem kívánja átvenni az óvónők szerepkörét. Egyenruhás rendőr megy el az első óvodai foglalkozásra bemutatkozni, beszélgetni és egy kicsit játszani a gyerekekkel. Mindeközben esik szó a programba foglalt egy-egy érdekes témakörről és bemutatja az óvoda állandóan jelenlévő rendőrét RENDŐR ROBIT, aki egy kesztyűbáb. Az Ő segítségével és az óvónőnők szakértelmével meg lehet beszélni mindazokat az élethelyzeteket, amelyek a kicsiket biztonságuk szempontjából foglalkoztatják. ROBI partnere a csínytevő ROSSZCSONT RICSI, aki néha-néha rossz úton jár és talán alkalmanként bajba is kerül. RICSI szívesen kölcsönadja személyiségét bármelyik 5 évesnek, hogy bőrébe bújva szabadabban előadhassa az őt bántó történéseket. A két báb segítségével és az óvónők tapasztalatával, valamint a program során számukra átadott ismeretekkel még a kényesebb helyzeteket is játékkal lehet feldolgozni. A programnak természetesen vannak ajánlott témakörei, csatlakoznak hozzá színezők, látványelemek, de az óvodás csoport életében jelen lévő bábokat bármely játékba be lehet vonni a lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt.

OVI FOCI: Az Ovi-Foci országos programjának célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a Program által kínált lehetőséggel a foglalkozások helyben, az óvodákban zajlik, azaz a gyerekeket a megszokott közegükben hagyjuk. Ez a szülőknek is kedvez, hiszen a gyerekek helyben foglalkoznak a sporttal. A sokoldalú mozgásos tevékenység teszi lehetővé majd a sportban tehetséges gyermekek kiválasztását is.

5.jpg„VITAMIN TORNA” PROGRAM: Felvilágosító, egészségmegőrző, képességfejlesztő, gerincbarát zenés torna, óvodások számára.

A Vitamintorna 4-10 éves gyermekek számára kifejlesztett teljesen új, prevenciós szemléletű, egészségmegőrző, képességfejlesztő élet- és mozgásprogram, melyet Donáthné Forgács Boglárka (gyógytornász) fejlesztett ki.